•  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.vysna-jedlova.sk spravuje Obec Vyšná Jedľová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Vyšná Jedľová

Adresa:
Obecný úrad Vyšná Jedľová
Vyšná Jedľová 33
089 01 Svidník

IČO: 00331201

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 189
Rozloha: 509 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1572

Všeobecné informácie: vysna.jedlova@azet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 0905 702 629

E-mail: vysna.jedlova@azet.sk

Kompetencie:
Obec Vyšná Jedľová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Vyšná Jedľová je zriadený na Miestnom úrade v:  XXXXXXXXXXXX

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
Web: www.webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:00
Utorok: 13:00 - 17:00
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: neúradný deň

Fotogaléria

Kalendár