•  
  •  

Kultúra

Miestna ľudová knižnica bola v obci zriadená pred 2. svetovou vojnou. Cez vojnu sa knihy stratili. Po vojne knižnica dostávala knihy z okresnej knižnice, ktoré boli väčšinou v ruskom jazyku a požičiavala si ich školská mládež.

Roku 1949 bola v obci zriadená miestna osvetová rada, ktorá zabezpečovala rôzne kultúrne podujatia. Zo Svidníka prichádzalo putovné kino. 

Činnosť miestnej ľudovej knižnice bola obnovená roku 1983. Knihovníčkou sa stala Mária Artimová. Teraz výpožičné služby zabezpečuje Podduklianska knižnica vo Svidníku formou bibliobusov. 

Pravidelne v zimných mesiacoch sa uskutočňuje už tradičný ´´Jedľovský ples´´.

Obecná kronika sa v obci začala písať 17. decembra 1984. Písal ju Peter Pavličko, vtedajší riaditeľ Základnej deväťročnej školy v Dlhoni. V rokoch 1990-1994 ju písala RNDr. Marta Artimová. Od roku 1998 píše kroniku Ing. Ľuboš Čepan.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:00
Utorok: 13:00 - 17:00
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: neúradný deň

Fotogaléria

Kalendár